Sydesk

Sanasto


WWW (World Wide Web)

World Wide Web eli webbi on Internetissä toimiva hajautettu hypertekstijärjestelmä. Webbiä selataan selaimella, joka hakee web-sivuiksi kutsuttuja dokumentteja palvelimelta ja esittää ne käyttäjälle yleisimmin piirtämällä ne näytölle.

HTTP (HyperText Transfer Protocol)

HTTP on protokolla, jota käytetään Internetissä tiedon siirtoon. Internet-sivujen osoitteissa http:// alku kertoo käytettävän protokollan.

HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure)

HTTPS on HTTP-protokollan salattu versio. HTTPS-protokollaa käytetään tiedon salattuun siirtämiseen Internetissä. Tiedot salataan ennen lähettämistä ja puretaan vasta kohdepalvelimella.

FTP (File Transfer Protocol)

FTP on tiedostojen siirtoon tarkoitettu protokolla. Yleensä asiakas (client) ottaa yhteyden palvelimeen (server).

CMS (Content Management System)

CMS tarkoittaa julkaisujärjestelmää.

Hakukone

Hakukone on sivusto tai palvelu, jonka kautta käyttäjä voi etsiä web-sivuja. Kts. myös Google.

Google

Google on ylivoimaisesti tunnetuin ja suosituin hakukone.