Sydesk

Web-hostingin palvelukuvaus1. Palvelun toteutus


Hosting-palvelulla tarkoitetaan asiakkaan verkkosivujen toimintaan tarvittavan laite- ja ohjelmistoinfrastruktuurin tarjoamista.


Hosting-palvelu toteutetaan sijoittamalla asiakkaan kotisivut Sydesk Software Oy:n omistamalle ja ylläpitämälle palvelimelle. Tällä hetkellä käytettävä palvelintila on Nebula Oy:n tiloissa, Helsingin Ruoholahdessa.


2. Palvelun sisältö


2.1. Hosting-palvelun sisältö

Hosting-sopimukseen sisältyy seuraavat palvelut:

 • Tiedostojen ja tietokantojen automaattinen varmistus
  • Varmistukset kopioidaan toiselle fyysisesti eri paikassa olevalle palvelimelle
 • Vikasietoinen palvelinympäristö
  • Windows 2003 Server
  • Varmennettu sähkönsyöttö (UPS)
  • Peilatut levyt
 • Kerran tunnissa automaattisesti päivittyvä kävijäraportti
 • FTP-yhteys logien ja varmuuskopioiden siirtämiseen
 • Tarvittaessa nimipalvelut ja niihin tehtävät muutokset
 • Ohjelmaympäristö
  • Apache 2
  • PHP 5
  • MySQL 5
 • Palvelimelta on mahdollisuus lähettää SMTP-sähköpostia.
 • Rajaton määrä alidomaineja.
  • Esim. www.asiakas.fi, demo.asiakas.fi, jne.

2.2. Tekniset rajoitukset

Palvelun tekniset rajoitukset.
 • Asiakkaan käytössä olevan levytilan maksimikoko on rajoitettu kymmeneen (10) gigatavuun.
  • Koskee ainoastaan tiedostojen viemää tilaa.
  • MySQL-tietokannan maksimikokoa ei ole rajoitettu.

2.3. Tekninen tuki- ja ylläpitopalvelu

Tukipalvelu huolehtii palvelinympäristön ja tietoliikenneyhteyden valvonnasta ja virhetilanteiden korjaamisesta.

Tukipalvelun suorittamia tehtäviä ovat:

 • palvelinkoneen laitteiston toiminnan seuranta
 • käyttöjärjestelmän toiminnan seuranta
 • levytilan käyttöasteen seuranta
 • tietoliikenteen seuranta
 • SiteDesk-julkaisujärjestelmän toiminnan seuranta
 • tietokannan toiminnan seuranta
 • virhetilanteiden korjaaminen sopimuksen vasteajan puitteissa
 • datan varmuuskopiointi ja tarvittaessa palautus
 • ohjelmistopäivitykset

3. Palvelun käynnistäminen


Hosting-palvelusopimusta solmittaessa ja palvelua käynnistettäessä otetaan kantaa mm. seuraaviin seikkoihin:

 • tarvittavien domainien määritteleminen ja mahdolliset edelleenohjaukset
 • olemassa olevan sivuston rakenne ja mahdolliset "piilosivut"
 • uusien URL-osoitteiden muoto
 • julkaisujärjestelmään valmiiksi luotavat käyttäjätunnukset
 • sivukohtaiset päivitysoikeudet
 • palvelun koekäyttö
 • sivuston siirron ajankohta

4. Tietoturva


Sydesk Software Oy pitää turvallisuutta ja toimintavarmuutta toiminnan tärkeimpinä lähtökohtina. Näitä asioita pyritään edistämään mm. seuraavilla tavoilla:

 • palvelun tuottamiseen käytetään testattuja komponentteja
 • palvelinraudan vikatilanteesta toipuminen on testattu
 • palvelun ohjelmistotuotteiden yhteensopivuus ja toiminta on testattu
 • palvelimen tietoturva-asetuksissa on sallittu vain pakollinen
 • logitoiminnallisuudesta, varmuuskopioinnista ja muista teknisistä yksityiskohdista huolehditaan asian vaatimalla tavalla

5. Toiminnan seuranta


Palvelun toimintaa voidaan arvioida ja seurata Sydesk Software Oy:n ja asiakkaan yhteyshenkilöiden tapaamisissa. Tavoitteena on välittää palautetta palvelun toiminnasta, kehittää sitä ja puuttua aikaisessa vaiheessa mahdollisiin epäkohtiin.